Tietoja sivustosta

Pirkanmaan yleisten kirjastojen yhteistoimintasopimukseen kuuluvista kirjastoista käytetään tässä tekstissä nimitystä PIKI-kirjastot.

PIKI-verkkokirjasto on PIKI-kirjastojen yhteinen verkkokirjasto. Verkkokirjaston vastuuhenkilönä toimii Tampereen kaupunginkirjaston verkkopäällikkö. Sivusto on julkaistu 1.12.2010.

Tekninen toteutus

Verkkokirjaston teknisestä toteutuksesta vastaa järjestelmätoimittaja  Axiell Finland Oy. Verkkokirjastojärjestelmänä on Axiell Arena, jonka julkaisualustana käytetään avoimen lähdekoodin Liferay-portaaliohjelmistoa.

Toimiakseen verkkokirjasto tarvitsee taustajärjestelmäkseen kirjastojärjestelmän ja aineistotietokannan. PIKI-kirjastoilla kirjastojärjestelmänä on Axiell Aurora ja MARC 21 -formaattia käyttävä aineistotietokanta. Kirjastojärjestelmän ja verkkokirjaston välillä on rajapintaohjelma, joka välittää tietoa järjestelmien välillä esim. lainaus-, palautus- ja varaustapahtumista, asiakasrekisteristä ja kokoelmaan tehdyistä muutoksista.

PIKI-kirjastojen tietosuojaseloste (pdf)

Suojattu yhteys

Verkkokirjastossa käytetään suojattua yhteyttä (https), ja palvelussa on käytössä SSL-varmenne.

Verkkokirjaston sivuilla saatetaan kuitenkin näyttää jostakin muusta palvelusta, jonka yhteys ei ole suojattu, sisältöä esimerkiksi videoita tai kuvia. Tällöin selaimen osoiterivin lukkokuvake osoittaa, että yhteys ei ole suojattu. Kuvaketta klikkaamalla voit estää suojaamattomasta yhteydestä tulevien kuvien näyttämisen. Tällöin yhteys muuttuu jälleen suojatuksi. Katso tarkemmat ohjeet selainohjelmasi sivuilta.

Sisällöllinen ylläpito

PIKI-verkkokirjastossa on neljä kirjastoaineistoa esittelevää osiota:

  1. Lue, katso, kuuntele
  2. Musiikki
  3. Nuoret ja
  4. Lapset

Osioiden sisältöjä suunnittelee ja toteuttaa PIKI-kirjastojen henkilökunnasta koostuvat suositteluosioiden työryhmät. Verkkokirjaston suositteluosioiden rakentamiseen saatiin rahoitusta Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt ESR-hankkeesta, jonka rahoitus tuli Euroopan Sosiaalirahaston Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013-ohjelmasta.

Tampereen kaupunginkirjaston verkkopalvelut tuottaa ja ylläpitää muita verkkokirjaston sivuja ja sisältöjä. Asiakkaan kampanjaa, kilpailua tai tapahtumaa varten antamat yhteystiedot hävitetään kampanjan tai tapahtuman päätyttyä.

Tekijänoikeudet

Oikeudet PIKI-kirjastojen tekemään ja tuottamaan sisältöön PIKI-verkkokirjastossa kuuluvat PIKI-kirjastoille. Sivujen sisältöä ei saa käyttää eikä lainata muussa yhteydessä ilman lupaa ja mainintaa lähteestä.

PIKI-verkkokirjaston sivuille voi tehdä linkkejä ja tällä tavalla käyttää sen tarjoamaa tietoa hyväksi. Linkin osoitteen yhteydessä tulee mainita tietolähde.

Aineiston käytöstä kaupalliseen tarkoitukseen tulee sopia aina erikseen Tampereen kaupunginkirjaston verkkopalveluiden kanssa. 

Kuvat

Kuvien tekijänoikeudet ovat valokuvaajilla, kuvien tekijöillä tai PIKI-kirjastoilla. Kuvia ei saa manipuloida tai muuttaa ilman lupaa, tallentaa itselleen tai käyttää muualla. Kuvien käytöstä on aina sovittava erikseen Tampereen kaupunginkirjaston verkkopalveluiden kanssa.

Huomioi erityisesti, että PIKI-verkkokirjastossa olevien piirrosten käyttöoikeudet on tarkasti määritelty kuvittajien kanssa tehdyissä sopimuksissa. Piirroksia ei saa tallentaa itselleen, manipuloida, toisintaa tai käyttää muualla, eikä niitä saa irrottaa asiayhteydestään. Näitä piirroksia ovat Satumetso, Kirjatti ja Käy kirjastossa -sivuston Super-Kaunon kuvat ja sarjakuvat sekä Pirkanmaan lukudiplomi -piirros.

Muiden verkkokirjastojen aineistosuositukset

PIKI-kirjastot tekevät yhteistyötä Suomen muiden kirjastojen kanssa ja julkaisevat PIKI-verkkokirjastossa muiden kirjastojen tuottamia aineistosuositteluja. Näiden aineistosuositusten tekijänoikeudet ovat alkuperäisillä tekijöillä.

Oikeudellinen varauma

PIKI-verkkokirjaston sisältö pyritään pitämään ajantasaisena. PIKI-kirjastot eivät kuitenkaan vastaa sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. PIKI-kirjastot eivät ota myöskään vastuuta niistä ulkopuolisten tuottamista aineistoista, joihin sivuilta on tehty linkki tai jotka näytetään osana sivustoa upotuksena.

PIKI-kirjastot yhdessä eri toimijoiden kanssa pyrkivät huolehtimaan siitä, että PIKI-verkkokirjastopalvelu toimii häiriöttömästi. PIKI-kirjastot eivät kuitenkaan takaa verkkopalvelun häiriötöntä toimintaa tai ota vastuuta käyttökatkoista tai muista teknisistä häiriöistä aiheutuvista vahingoista.

Evästeet verkkokirjastossa

Eväste (cookie) on tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeeseen tallennetaan käyttäjän selaustietoja kuten sivuston asetuksia tai profiilitietoja. PIKI-verkkokirjastossa käytetään evästeitä

  • kirjautuneen käyttäjän tunnistukseen siirryttäessä verkkokirjaston sivulta toiselle
  • Oman hyllyn käytössä istunnon aikana
  • käyttäjän tekemän käyttöliittymän kielivalinnan tallentamiseen

Evästeiden tallentamisen voi estää internetselaimen asetuksissa, mutta tämä rajoittaa verkkokirjaston toimintojen käyttämistä.   

Käyttäjä voi poistaa laitteelleen tallentuneet evästeet aina verkkokirjaston käytön jälkeen. Ohjeet poistamiseen löytyvät oman internetselaimen ohjeista. Ohjeista löytyy myös tietoa, miten selaimen evästeiden tallentumisasetuksia voi muuttaa.

Katso tarkemmat tiedot verkkokirjastossa käytössä olevista evästeistä.

Käyttötilastointi

PIKI-verkkokirjaston käyttötilastointiin käytetään Googlen Analytics-palvelua, jonka toimintaan käytetään evästeitä.

Lisäksi järjestelmätoimittaja Axiell Finland Oy seuraa keskitetyn palvelun käyttöä omalla tilastointiohjelmallaan. Näistä käyttötilastoista ei voi päätellä henkilötietoja tai asuinpaikkaa.

Kerättyä tilastotietoa käytetään PIKI-verkkokirjaston kehittämiseen.

AddThis

Verkkokirjastojärjestelmä käyttää AddThis-painikekokoelmaa, jonka avulla käyttäjät voivat jakaa verkkokirjaston sisältöjä sosiaalisessa mediassa. Toimiakseen AddThis-painikekokoelma tallentaa myös evästeitä käyttäjän tietokoneelle.

Lisätietoja AddThis -painikekokoelman yksityissyystietojen keruusta löytyy AddThis-tietosuojakäytännöistä (englanniksi). 

Ota yhteyttä

PIKI-verkkokirjaston sisältöjä ja niiden käyttöä koskevissa asioissa ota yhteys Tampereen kaupunginkirjaston verkkopalveluihin (kirjasto.verkkopalvelut[ät]tampere.fi).

(päivitetty 25.5.2018)

Tietosuojaseloste

Katso Pirkanmaan kirjastojen tietosuojaseloste
Tampereen kaupungin Tietosuojaselosteet -sivulta
kohdassa Kulttuuri ja museot - Tietosuojaseloste: PIKI-kirjastot

Tietoja ohjelmasta

Arenan versio: 4.7.1
Versionro:
Version pvm.: 25.8.2021 11:49
Keskitetyn palvelun versio: 4.7.1
Keskitetyn palvelun versionro:
Keskitetyn palvelun pvm.: 25.8.2021 11:43
Toimipistetunnus: 1001064
Toimipisteen nimi: AFI000004
Arena-jäsentunnus: 1001176
Arena-käyttäjänimi AFI000004
Asennuksen id: 1001053
Asennuksen tunnus: IFI000004
Asennuksen nimi: IFI000004
Sivuston id: 242345152
Sivuston tunnus: AFI000204
Sivuston nimi: PIKI