PIKI-verkkokirjaston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Pirkanmaan kirjastojen PIKI-verkkokirjastoa (https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena). Seloste on laadittu 14.9.2020.

Tämän digipalvelun saavutettavuusarvio perustuu järjestelmän osalta järjestelmäntoimittajan suorittamaan arviointiin ja sisällön osalta Tampereen kaupunginkirjaston arviointiin. Järjestelmäntoimittaja on työskennellyt WCAG 2.1 AA -ohjeistuksen mukaisesti kehittäessään ja suunnitellessaan verkkosivustoa.

Sivuston tavoiteltava saavutettavuustaso

Tämä verkkosivusto täyttää suurelta osin Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 -standardin AA-tason kriteerit. Ei-saavutettava sisältö on kuvailtu kohdassa Tunnetut saavutettavuusongelmat.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Saavutettavuuden tila on osittain ohjeiden mukainen, mutta osa sisällöstä ei noudata saavutettavuusstandardia täydellisesti. Pahoittelemme saavutettavuuspuutteista aiheutuvaa haittaa.

Mikäli verkkopalvelun käyttö ja kirjastoasiointi on kohtuutonta saavutettavuuspuutteiden vuoksi, voit olla yhteydessä kirjastoosi puhelimitse, sähköpostilla, palautelomakkeella tai verkkokirjastossa arkipäivisin käytössä olevalla chat-palvelulla.

Tunnetut saavutettavuusongelmat

 • Joissakin lomakekentissä ei ole label-elementtejä tai ne on merkitty väärin. (WCAG AA 1.3.5) 
 • Muotoilussa käytetään taulukoita. (R83)
 • Joissakin osissa on riittämätön välilehtien korostusmerkintä. (WCAG AA 2.4.7) 
 • Näytönlukijat eivät pysty lukemaan hakuehdotuksia. (WCAG A 1.3.1) 
 • Verkkosivun joiltakin osilta/toiminnoilta puuttuu roolit. (WCAG A 1.3.1) 
 • Otsikoiden otsikkotasot ovat virheelliset. (WCAG A 1.3.2)
 • Kaikissa painikkeissa ei ole selitetekstiä. (WCAG A 2.5.3)
 • "Omat sivut" -valikon kaikissa osissa ei voi navigoida näppäimistön avulla. (WCAG AA 2.4.5)
 • Sisällön rakenne on vääränlainen, mikä aiheuttaa joillekin apuvälineille ongelmia tekstin lukemisessa ääneen. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)

Järjestelmäntoimittajalta ei ole saatu vielä tietoa kaikista saavutettavuusongelmista.

Järjestelmäntoimittaja tekee jatkuvasti töitä ylläpitääkseen verkkosivustoamme ja parantaakseen sen saavutettavuutta. Tavoitteena on korjata kaikki tunnetut saavutettavuusongelmat vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana.

Kohtuuton rasite

Vetoamme tämän verkkosivuston sisältöä koskien kohtuuttoman rasitteen vuoksi poikkeuksiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 8 §:n mukaisesti.

 • Näytönlukijat eivät pysty lukemaan hakuehdotuksia. (WCAG A 1.3.1)
 • Ajastintoiminto, joka laskee aikaa alaspäin, kunnes sivu vanhenee.

Näiden ongelmien korjaaminen vaatii runsaasti vaivannäköä, eikä järjestelmäntoimittaja pysty korjaamaan näitä vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkopalvelussa on sisältöjä, jotka eivät kuulu lainsäädännön piiriin: verkkosisältö, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019. Tällaisia sisältöjä ovat ennen vuotta 2018 tehdyt kokoelmaa esittelevät suositteluartikkelit ja -vinkit sekä vanhat kohtaamisia-haastattelut. Näitä ei enää päivitetä ja ne ovat arkistoitu aiheenmukaisiin listauksiin.

Anna palautetta saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuusongelman verkkokirjastossa? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Saavutettavuuspalaute-lomake

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta kirjastolle yllä olevalla lomakkeella. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan määrättynä aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Aluehallintoviraston sivulla kerrotaan, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Aluehallintoviraston ilmoituslomake

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Verkkosivusto julkaistu

Tämä verkkosivusto on julkaistu 10.8.2010 ja merkittävien muutosten osalta päivitetty 27.2.2020.

Seloste on luotu 14.9.2020, päivitetty 14.10.2020