Pikipäivä

Mikä on PIKI?

PIKI-kirjastojen toiminta on Pirkanmaan yleisten kirjastojen yhteistyösopimuksen mukaista, kuntalain mahdollistavaa vapaaehtoista yhteistyötä kirjastopalveluiden kehittämiseksi. Yhteistyön ansiosta asiakkaat saavat käyttöönsä yhdellä kirjastokortilla kaikkien PIKI-kirjastojen palvelut, kokoelmat ja ammatillisen asiantuntemuksen. Yhteisillä tieto- ja viestintäteknisillä ratkaisuilla tuotetaan alueen asukkaille sähköisiä kirjaston asiointi- ja verkkopalveluja. Asukkaita Pirkanmaan alueella on 503 000.

PIKI tulee sanoista PIrkanmaan KIrjastot

PIKI-kirjastoihin kuuluvat kaikki Pirkanmaan 22 kunnankirjastoa, joilla on yhteensä 70 toimipaikkaa ja kymmenellä kirjastoautolla satoja pysäkkejä. Yhteensä kirjastojen kokoelmissa on  kolme miljoonaa kappaletta aineistoa. Kuljetuspalvelun avulla kaikki lainattava aineisto on kaikkien kirjastojen asiakkaiden käytettävissä. Teoksia voi hakea, varata ja uusia PIKI-verkkokirjastossa. Asiakkaamme tekevätkin lähes 10 miljoonaa lainaa vuodessa.

Organisoitua yhteistoimintaa

Yhteistoimintaa koskevat päätökset tekee PIKI-kirjastojen ohjausryhmä, johon kaikki PIKI-kirjastot nimeävät edustajansa. Ohjausryhmään asioita valmistelee PIKI-johtoryhmä ja käytännön asioita varten kirjastoilla on yhteinen koordinaattori. Yhteistoiminta linjataan toimintaohjelmassa ja PIKI-kirjastot ovat solmineet yhteistoimintasopimuksen keskenään.

Tiivistä yhteistyötä tehdään mm. kirjastojärjestelmän valmistajan, Tampereen tietohallinnon, sekä perustieto- ja viestintätekniikan toimittajien kanssa. Tampereen kaupunginkirjaston verkkopalveluissa organisoidaan mm. verkkokirjaston sisältöjä.

PIKI-historiaa

PIKI-kirjastojen yhteistyö alkoi vuonna 2002, jolloin yksitoista kuntaa allekirjoitti liittymis- ja ohjelmistosopimuksen. Marraskuussa 2002 suoritetussa ensimmäisessä yhdistymisessä Tampereen kaupunginkirjaston järjestelmään liitettiin kuuden kunnan muodostaman Pikantti-kirjastojen järjestelmätiedot.

Tietoa PIKI-toiminnasta

 

 

Kuva: PIKI-kirjastoihin kuuluu vuoden 2012 alusta kaikki Pirkanmaan kunnat

PIKI-kirjastojen kunnat