Maksut

Kirjastojen omien aineistojen käyttö, lainaus, varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta kirjastoissa on maksutonta. Lasten- ja nuortenosastojen aineistosta ei kerry PIKI-kirjastoissa myöhästymismaksuja. Kirjastojen kotipalveluasiakkailta ei myöskään peritä mitään maksuja.   

Varaus on maksuton silloin kun varaus kohdistuu noutopaikaksi valitun kunnan kirjaston aineistoon. Mikäli tällainen varaus jää noutamatta, siitä peritään 1 € maksu. Noutamattoman varauksen maksu ei koske alle 15-vuotiaita, kirjastoautoista noudettavia varauksia eikä lasten- ja nuortenosastojen aineistovarauksia.  Myöhästymismaksujen ja aineistokorvauksien lisäksi maksullisia ovat edelleenkin seutuvaraukset ja kaukolainojen tilaukset. 

Voit maksaa maksut myös verkkomaksuna

Kaikkien PIKI-kirjastojen maksuja voi maksaa myös verkkomaksuna. Maksajalla on oltava aktiivinen sähköpostiosoite kirjastojärjestelmässä. Maksettavan kuntakohtaisen maksun on oltava vähintään 1 €. Maksusuoritus voi siis koostua pienemmistäkin maksuista,  kunhan niiden summa kuntakohtaisesti tekee vähintään euron. Useamman kunnan maksuja maksettaessa koko maksutapahtuma torppaantuu, jos jonkun maksuun mukaan otetun kunnan maksut eivät täytä euron ehtoa. Tällöin ao kunnan maksut pitää jättää pois maksutapahtumasta.  

Perintämaksut

Perintään liittyvät maksut maksetaan perintätoimistoon.

Lainauskiellon raja

Lainauskiellon euromääräinen raja on 15 € (2.1.2019 lähtien) jolloin asiakas menettää lainausoikeutensa kaikissa PIKI-kirjastoissa.

Myöhästymismaksut, palautuspyynnöt, perintä

Myöhästymismaksut, palautuspyynnöt, laskutus ja perintä sekä niiden aikataulut

Aineiston varausmaksut

Aineiston varausmaksut, kaukopalvelun tilausmaksut

Muut maksut

Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston korvaaminen, uusi kirjastokortti