Maksut

Kirjaston käyttö on yleensä maksutonta

Kirjastojen omien aineistojen käyttö, lainaus, varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta kirjastoissa on maksutonta. Lasten- ja nuortenosastojen aineistosta ei kerry PIKI-kirjastoissa myöhästymismaksuja. Kirjastojen kotipalveluasiakkailta ei myöskään peritä mitään maksuja.   

Varaus on maksuton silloin kun varaus kohdistuu noutopaikaksi valitun kunnan kirjaston aineistoon. Mikäli tällainen varaus jää noutamatta, siitä peritään 1 € maksu. Noutamattoman varauksen maksu ei koske alle 15-vuotiaita, kirjastoautoista noudettavia varauksia eikä lasten- ja nuortenosastojen aineistovarauksia.  Myöhästymismaksujen ja aineistokorvauksien lisäksi maksullisia ovat edelleenkin seutuvaraukset ja kaukolainojen tilaukset. 

Voit maksaa maksut myös verkkomaksuna

Kaikkien PIKI-kirjastojen maksuja voi maksaa myös verkkomaksuna. Maksajalla on oltava aktiivinen sähköpostiosoite kirjastojärjestelmässä. Maksettavan kuntakohtaisen maksun on oltava vähintään 1 €. Maksusuoritus voi siis koostua pienemmistäkin maksuista,  kunhan niiden summa kuntakohtaisesti tekee vähintään euron. Useamman kunnan maksuja maksettaessa koko maksutapahtuma torppaantuu, jos jonkun maksuun mukaan otetun kunnan maksut eivät täytä euron ehtoa. Tällöin ao kunnan maksut pitää jättää pois maksutapahtumasta.  

Perintämaksut

Perintään liittyvät maksut maksetaan perintätoimistoon.

Lainauskiellon raja

Lainauskiellon euromääräinen raja on 15 € (2.1.2019 lähtien) jolloin asiakas menettää lainausoikeutensa kaikissa PIKI-kirjastoissa.

 

 

Kirjastokortti

Ensimmäinen kirjastokortti ja muutokset

Uusi kirjastokortti kadonneen/mitätöidyn tilalle
 

 

Maksuton

2 €

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto



 

Asiakas tuo vastaavan kappaleen tilalle tai maksaa  voimassa olevan korvaushinnan (ostohinta)
 - lisäksi osassa kirjastoja peritään 2 € aineiston lainauskuntoon  laittamisesta
 

Kadonnut tai vahingoittunut CD-ROM-, Blu-ray-, DVD- levy (1)
 

40 €/kpl
 - lisäksi osassa kirjastoja peritään 2 € aineiston  lainauskuntoon laittamisesta
 

Rikkoutunut videokasetti
 
5 € /kpl
Suojakotelot, pussit, liitteet
 
Enintään 6 €/kpl
Korvattavan aineiston tilalle tuodun/hankitun aineiston lainauskuntoon laittaminen
 
2 €/aineisto, kirjastokohtainen

 

Korvaushintoja ei makseta takaisin vaikka korvattu aineisto myöhemmin löytyisikin.

1) Kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi osaa aineistoa ei voi korvata vastaavalla tallenteella. 

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt: "Asiakkaan on korvattava vahingoittunut aineisto vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. Kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi osaa aineistosta kuten elokuvia, kuunnelmia ja tietokoneohjelmia ei voi korvata vastaavalla tallenteella. Maksuja voi maksaa kaikkiin PIKI-kirjastoihin."

Lainauskiellon euromääräinen raja PIKI-kirjastoissa on 15 € (2.1.2019 lähtien).