Maksut

Kirjastojen omien aineistojen käyttö, lainaus, varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta kirjastoissa on maksutonta. Lasten- ja nuortenosastojen aineistosta ei kerry PIKI-kirjastoissa myöhästymismaksuja. Kirjastojen kotipalveluasiakkailta ei myöskään peritä mitään maksuja.   

Varaus on maksuton silloin kun varaus kohdistuu noutopaikaksi valitun kunnan kirjaston aineistoon. Mikäli tällainen varaus jää noutamatta, siitä peritään 1 € maksu. Noutamattoman varauksen maksu ei koske alle 15-vuotiaita, kirjastoautoista noudettavia varauksia eikä lasten- ja nuortenosastojen aineistovarauksia.  Myöhästymismaksujen ja aineistokorvauksien lisäksi maksullisia ovat edelleenkin seutuvaraukset ja kaukolainojen tilaukset. 

Voit maksaa maksut myös verkkomaksuna

Kaikkien PIKI-kirjastojen maksuja voi maksaa myös verkkomaksuna. Maksajalla on oltava aktiivinen sähköpostiosoite kirjastojärjestelmässä. Maksettavan kuntakohtaisen maksun on oltava vähintään 1 €. Maksusuoritus voi siis koostua pienemmistäkin maksuista,  kunhan niiden summa kuntakohtaisesti tekee vähintään euron. Useamman kunnan maksuja maksettaessa koko maksutapahtuma torppaantuu, jos jonkun maksuun mukaan otetun kunnan maksut eivät täytä euron ehtoa. Tällöin ao kunnan maksut pitää jättää pois maksutapahtumasta.  

Perintämaksut

Perintään liittyvät maksut maksetaan perintätoimistoon.

Lainauskiellon raja

Lainauskiellon euromääräinen raja on 15 € (2.1.2019 lähtien) jolloin asiakas menettää lainausoikeutensa kaikissa PIKI-kirjastoissa.

angle-left Aineiston varausmaksut

 

Varausmaksu, kun varaus kohdistuu noutopaikaksi valitun kunnan kirjaston aineistoon (ns. normaali varaus).

 

Noutamattoman varauksen maksu (normaali varaus)

Ei varausmaksua

Sisältää varauksen noutoilmoituksen tekstiviestinä, sähköpostina tai kirjeenä  (1)

 

1 € (poikkeukset yläosan tekstissä)

Seutuvarausmaksu peritään kaikilta asiakkailta kun aineisto kuljetetaan seutukuljetuksella toisesta PIKI-kunnasta. 

 

2 €/varaus
 

Kaukolainojen tilausmaksut  (Ks. kirjastokohtainen hinnasto Kaukopalvelu -sivulta)
 

Suomesta
 

Monikielinen kirjasto (Helsinki)

 

Pohjoismaista


Muualta


Kopiot ja mikroaineisto


 

 

 

4 € /tilaus + asiakas maksaa lähettävän kirjaston perimät maksut
 

maksuton

 

Kirjaston perimän tilausmaksun lisäksi 10 €/tilaus, joka sisältää lähettävän kirjaston maksut

4 € /tilaus + asiakas maksaa lähettävän kirjaston perimät maksut


4 € /tilaus + asiakas maksaa lähettävän kirjaston perimät maksut

 - mikroaineiston tilausmaksu sisältää tilauksen yhteen kirjastoon tai arkistoon

Ennakkoilmoitus lainan lähestyvästä eräpäivästä asiakkaan sähköpostiin 1-5  päivään ennen eräpäivää. (2)
 

Maksuton

Kopiomaksut, tilavuokrat ym.
 

Kuntakohtaisia

 

1) Sähköiset ilmoitustavat edellyttävät, että asiakkaalla on kirjastojärjestelmän asiakasrekisterissä matkapuhelimen numero tai aktiivinen sähköpostiosoite. Tiedot voi ilmoittaa kirjastoon tai lisätä ne omiin yhteystietoihinsa verkkokirjastossa.

2) Eräpäivän lähestymisestä lähtee automaattisesti ennakkoilmoitus kaikille niille asiakkaille, joilla on kirjastojärjestelmässä aktiivinen sähköpostiosoite ja ovat ilmoituksen tilanneet. Osoitteen voi ilmoittaa kirjastoon tai lisätä  omiin yhteystietoihinsa verkkokirjastossa. Kirjasto ei ole vastuussa asiakkaille lähettämiensä ennakkoilmoitusten perillemenosta. Ennakkoilmoitus on lisäpalvelu, joka helpottaa lainojen hallintaa ja asiakas on vastuussa lainojensa uusinnasta ja palauttamisesta vaikka ei olisi ilmoitusta saanut.

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt: "Lainaaja voi saada sähköpostiinsa ilmoituksen lainan lähestyvästä eräpäivästä. Eräpäivämuistutus on lisäpalvelu, joka helpottaa asiakkaan lainojen hallintaa, mutta ei vapauta myöhästymismaksuista, vaikka asiakas ei ole saanut ilmoitusta. Maksu peritään myös siinä tapauksessa, ettei lainojen uusiminen ole onnistunut teknisen häiriön takia."

Lainauskiellon euromääräinen raja PIKI-kirjastoissa on 15 € (2.1. 2019 lähtien).