Maksut

Kirjaston käyttö on yleensä maksutonta

Kirjastojen aineistojen käyttö, lainaus, varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta kirjastoissa on maksutonta.

Myöhästymismaksujen ja aineistokorvauksien lisäksi maksullisia ovat noutamattomat varaukset, seutuvaraukset sekä kaukolainojen tilaukset.

Kaikkia maksuja ja korvauksia, paitsi jo perintätoimistoon menneitä, voi hoitaa kaikissa PIKI-kirjastoissa.

Maksut voi maksaa verkkomaksuna

Kaikkien PIKI-kirjastojen maksuja voi maksaa verkkomaksuna. Maksajalla on oltava aktiivinen sähköpostiosoite, jonka voi ilmoittaa kirjastoon tai lisätä sen verkkokirjastossa omiin yhteystietoihinsa kohdassa Omat tiedot - Kirjastokortin yhteystiedot. Maksettavan kuntakohtaisen maksun on oltava vähintään 1 €. Maksusuoritus voi  koostua pienemmistäkin maksuista, kunhan niiden summa kuntakohtaisesti on vähintään euro.

Maksutapahtuma ei onnistu, jos yhdenkin kunnan maksut eivät täytä edellämainittua euron ehtoa. Jotta maksutapahtuma menisi lävitse, pitää tällaisen kunnan maksut jättää pois.

Lainauskiellon raja

Lainauskiellon euromääräinen raja on 15 €, jolloin asiakas menettää lainausoikeutensa kaikissa PIKI-kirjastoissa.

Laina-aika päättyy aineiston eräpäivänä kirjaston aukiolon päättyessä, verkossa vuorokauden päättyessä. Lasten- ja nuortenosastojen aineistosta ei mene lainkaan myöhästymismaksuja. Tampereen kaupunginkirjasto ei peri normaalilainoista myöhästymismaksuja alle 15-vuotiailta.

Myöhästymismaksu alkaa kertyä heti eräpäivän jälkeen ja sitä voi kertyä enintään 9 €/laina. Myöhästymismaksut näkyvät asiakkaan maksuissa vasta, kun myöhässä oleva laina on uusittu tai palautettu.

Aikuisten osaston aineisto

 • 30 snt/laina/kalenteripäivä (Tampere, Valkeakoski)
 • 20 snt//laina/kalenteripäivä (Muut PIKI-kirjastot)

 VIP-aineisto 

 • 50 snt/laina/kalenteripäivä (Tampere, Sastamala)
 • 20 snt//laina/kalenteripäivä (Muut PIKI-kirjastot)

VIP-aineistot ovat kysyttyä aineistoa, joiden laina-aika on lyhyempi. Niitä ei voi varata eikä uusia. VIP-aineiston saatavuus näkyy verkkokirjastossa.

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt: "Ellei asiakas palauta lainojaan tai maksa maksujaan, hän menettää lainausoikeutensa kaikissa PIKI-kirjastoissa  kunnes aineisto on palautettu tai korvattu ja kertyneet maksut maksettu. Lainausoikeuden menettää maksujen ylittäessä määritellyn euromääräisen rajan".

Lainauskiellon euromääräinen raja PIKI-kirjastoissa on 15 €.

Palautuspyyntö on maksullinen

Palautuspyynnöt  maksavat 1 € / pyyntö lähetystavasta riippumatta. 

Lähetysaikataulu

 • 1. palautuspyyntö lähtee 7 vrk lainan eräpäivästä
 • 2. palautuspyyntö lähtee 21 vrk lainan eräpäivästä
 • 3. palautuspyyntö lähtee  35 vrk lainan eräpäivästä

Varatusta aineistosta lähtee asiakkaalle heti eräpäivää seuraavana päivänä palautuspyyntö.

Ilmoitustavat

Palautuspyynnöt lähtevät kirjastoista pääosin sähköpostitse, osassa kirjastoja tekstiviestinä. Jos asiakkaalla ei ole asiakasrekisterissä sähköpostiosoitetta tai matkapuhelimen numeroa, palautuspyyntö lähtee postitse.

Sähköiset ilmoitustavat edellyttävät, että asiakkaalla on kirjastojärjestelmän asiakasrekisterissä matkapuhelimen numero tai aktiivinen sähköpostiosoite. Tiedot voi ilmoittaa kirjastoon tai lisätä ne verkkokirjastossa yhteystietoihinsa kohdassa Omat tiedot - Kirjastokortin yhteystiedot. 

 

 

Varaus on maksuton silloin kun se kohdistuu noutopaikaksi valitun kunnan kirjaston aineistoon (= normaali varaus). Asiakas saa varauksesta noutoilmoituksen tekstiviestinä, sähköpostina tai kirjeenä.

Sähköiset ilmoitustavat edellyttävät, että asiakkaalla on kirjastojärjestelmän asiakasrekisterissä matkapuhelimen numero tai aktiivinen sähköpostiosoite. Tiedot voi ilmoittaa kirjastoon tai lisätä ne verkkokirjastossa yhteystietoihinsa kohdassa Omat tiedot - Kirjastokortin yhteystiedot.

Seutuvarausmaksu on 2 €/varaus ja se sisältää varauksen kuljetuksen ja palautuksen toisesta PIKI-kunnasta asiakkaan valitsemaan PIKI-kirjaston toimipaikkaan.  

Noutamattoman seutuvarauksen maksu jää asiakkaan saldoon. 

     
 

Noutamattomasta normaalista varauksesta peritään 1 € /kpl. Maksu ei koske alle 15-vuotiaita, kirjastoautoista noudettavia varauksia eikä lasten- ja nuortenosastojen aineistovarauksia.

 

 

Laskutuslisä:

 • 10 €/lasku (Tampere)
 •  5 €/lasku (muut PIKI-kirjastot)
 •  0 €/lasku (Punkalaidun)

Lasku lähetetään asiakkaalle aikaisintaan 60 vrk eräpäivästä.

 

Palauttamattomasta aineistosta, korvauksista ja maksuista lähtevät tiedot perintätoimistoon aikaisintaan 60 vrk eräpäivästä.

Kuntien käyttämät perintätoimistot hinnoittelevat maksut ja ne maksetaan perintätoimistoon.

Eräpäivämuistutus on maksuton

Eräpäivän lähestymisestä lähtee automaattisesti ennakkoon ilmoitus kaikille niille asiakkaille, joilla on kirjastojärjestelmässä aktiivinen sähköpostiosoite. Ennakkoilmoitus on kaikille maksuton ja sen saa vain sähköpostiin. Mikäli aineistoa ei palauteta tai uusita, eräpäivämuistutuksia tulee aineiston eräpäivään saakka.

Eräpäivämuistutuksen säätäminen

Verkkokirjastossa voi säätää montako päivää aiemmin (1-5) eräpäivämuistutuksen haluaa. Jos valitsee arvoksi 0, eräpäivämuistutuksia ei tule lainkaan. Jos ei halua eräpäivämuistutuksia,  siitä voi myös ilmoittaa kirjastoon.

Sähköpostiosoitteen voi ilmoittaa kirjastoon tai lisätä omiin yhteystietoihinsa verkkokirjastossa Omat tiedot -sivulla kohtaan Kirjastokortin yhteystiedot.  

Eräpäivämuistutus on lisäpalvelu

Kirjasto ei ole vastuussa asiakkaille lähettämiensä ennakkoilmoitusten perillemenosta. Ennakkoilmoitus on lisäpalvelu, joka helpottaa lainojen hallintaa ja asiakas on vastuussa lainojensa uusinnasta ja palauttamisesta vaikka ei olisi ilmoitusta saanut.

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt: "Lainaaja voi saada sähköpostiinsa ilmoituksen lainan lähestyvästä eräpäivästä. Eräpäivämuistutus on lisäpalvelu, joka helpottaa asiakkaan lainojen hallintaa, mutta ei vapauta myöhästymismaksuista, vaikka asiakas ei ole saanut ilmoitusta. Maksu peritään myös siinä tapauksessa, ettei lainojen uusiminen ole onnistunut teknisen häiriön takia."

Kirjasto voi tilata asiakkaalle kaukopalveluna aineistoa, jota ei ole PIKI-kirjastojen kokoelmissa. Asiakkaalla on oltava PIKI-kirjastokortti ja lainausoikeus.

Suomesta

 • 4 € /tilaus + asiakas maksaa lähettävän kirjaston perimät maksut (Muut PIKI-kirjastot)

 • 5 €/tilaus + sisältää lähettävän kirjaston perimät maksut (Valkeakoski)

Monikielinen kirjasto (Helsinki):

 • maksuton

Pohjoismaista:

 • Kirjaston perimän tilausmaksun lisäksi 10 €/tilaus, joka sisältää lähettävän kirjaston maksut

Muualta:

 • 4 € /tilaus + asiakas maksaa lähettävän kirjaston perimät maksut

Kopiot ja mikroaineisto

 • 4 € /tilaus + asiakas maksaa lähettävän kirjaston perimät maksut
 • mikroaineiston tilausmaksu sisältää tilauksen yhteen kirjastoon tai arkistoon

 

Lisätietoja Kaukopalvelu -sivulla. 

Ensimmäinen kirjastokortti on kaikille maksuton. Kadonneen tai vahingoittuneen kirjastokortin uusiminen maksaa 2 €.

Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston tilalle asiakas voi tuoda vastaavan kappaleen tai maksaa aineiston hankintahinnan mukaisen korvauksen. Lisäksi osassa kirjastoja peritään aineiston käsittelykulut.

Kadonneen tai vahingoittuneen CD-ROM-, Blu-ray- ja DVD- levyn korvaaminen  1)  

 • 40 €/kpl (muut PIKI-kirjastot)
 • hankintahinta (1.1.2021 lähtien, Tampere)
 • lisäksi osassa kirjastoja peritään 2 € aineiston käsittelykuluja

Suojakotelot, pussit, liitteet

 • Enintään 6 €/kpl

Korvattavan aineiston tilalle tuodun/hankitun aineiston lainauskuntoon laittaminen (käsittelykulu)

 • 2 €/aineisto, kirjastokohtainen


Korvaushintoja ei makseta takaisin vaikka korvattu aineisto myöhemmin löytyisikin.

 

1) Kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi osaa aineistoa ei voi korvata vastaavalla tallenteella. Käyttösäännöt: "Asiakkaan on korvattava vahingoittunut aineisto vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. Kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi osaa aineistosta kuten elokuvia, kuunnelmia ja tietokoneohjelmia ei voi korvata vastaavalla tallenteella. Maksuja voi maksaa kaikkiin PIKI-kirjastoihin."

Lainauskiellon euromääräinen raja PIKI-kirjastoissa on 15 €.

Kopiomaksut, tilavuokrat yms. ovat kuntakohtaisia ja löydät tietoa niistä kirjastojen omilta kotisivuilta.