Kirjaston palvelupiste, kuva Opa Latvala

Käyttösäännöt

Tervetuloa PIKI-kirjaston asiakkaaksi

PIKI-kirjastot ovat kaikille avoimia. Niiden kokoelmia, palveluja ja yleisötiloja voi käyttää jokainen.

Käyttösäännöillä edistetään kirjastojen viihtyisyyttä, järjestystä ja turvallisuutta.

Käyttäjän tietosuoja

PIKI-kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä. Kirjastolla on oikeus tallentaa asiakkaan, hänen huoltajansa ja asiakasyhteisön vastuuhenkilön henkilötunnus rekisteriinsä. Henkilötietoja käytetään ainoastaan kirjastopalveluiden tarkoituksiin.

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa kirjaston rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain tietosuojaselosteessa mainituille tahoille.

Rekisterin tietosuojaseloste on nähtävissä kirjastoissa ja PIKI-verkkokirjastossa.

Kirjastokortti ja tunnusluku

Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton ja sen saa kaikista PIKI-kirjastoista. Kortti on henkilökohtainen. Asiakkaalla voi olla käytössään vain yksi PIKI-yhteisjärjestelmän kirjastokortti. Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan PIKI-kirjastojen käyttösääntöjä.

Kirjastokortin saa esittämällä valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetun henkilötodistuksen ja ilmoittamalla Suomessa voimassa olevan postiosoitteensa. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajansa kirjallisella suostumuksella. Ellei asiakkaalla ole suomalaista henkilötunnusta, on kortti voimassa vuoden kerrallaan.
Asiakasyhteisö tarvitsee kirjastokorttia varten täysi-ikäisen vastuuhenkilön.

Kirjastokortin omistaja tai hänen huoltajansa on vastuussa kortilla lainatusta aineistosta ja maksuista. Henkilön joutuessa lainauskieltoon, myös huoltaja menettää lainausoikeutensa.

Asiakas saa kirjastokorttiinsa tunnusluvun tunnistautumista vaativia kirjastopalveluita varten. Tunnuksia tarvitaan muun muassa kirjauduttaessa PIKI-verkkokirjastoon, ajanvarausjärjestelmissä, automaateilla sekä omatoimikirjastojen ja e-aineistojen käyttämiseen.

Verkkokirjastossa voi esimerkiksi muuttaa omia ja huollettaviensa yhteystietoja, tehdä varauksia ja uusia lainoja.
Nimen ja yhteystietojen muutoksista sekä kirjastokortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava PIKI-kirjastoon. Asiakas ei ole vastuussa aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla katoamisilmoituksen jälkeen.

Kirjaston omaisuuden käyttö

Kirjaston käyttäjän on käsiteltävä kirjaston aineistoa ja muuta omaisuutta huolellisesti. Aineisto tulee palauttaa tai uusia viimeistään eräpäivänä kirjaston aukioloaikana tai verkossa klo 24.00 mennessä. Lainan voi pääsääntöisesti uusia viisi kertaa. Jos kirjastossa on palautusluukku, asiakas voi palauttaa lainoja siihen omalla vastuullaan. Palautusluukkuun palautetut lainat käsitellään kirjastossa seuraavana kirjaston aukiolopäivänä.

Kirjasto voi rajoittaa asiakkaan lainojen määrää. Lakisääteiset ikärajat rajoittavat kuvatallenteiden, konsoli- ja tietokonepelien lainaamista ja käyttöä kirjastossa. Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, jos kirjastosta lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Aineiston laina-aika voi olla 1 - 28 vrk. Kirjasto lähettää myöhässä olevasta aineistosta ensimmäisen palautuspyynnön 7 vrk, toisen 21 vrk ja kolmannen 35 vrk kuluttua lainan eräpäivästä. Varatusta aineistosta palautuspyyntö lähetetään heti eräpäivän jälkeen.

Myöhässä palautetuista lainoista peritään myöhästymismaksua.

Hoitamattomat lainat ja korvaukset siirretään laskutukseen tai perintään.

Maksut ja aineiston korvaaminen

Kirjastojen omien aineistojen käyttö, lainaus, varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta kirjastoissa on maksutonta. Lasten- ja nuortenosastojen aineistosta ei kerry myöhästymismaksua. Kirjaston kotipalvelun asiakkaille lainattu aineisto on myöhästymis- ja kuljetusmaksutonta.

Maksullista on muun muassa:

 • eräpäivän jälkeen uusittu tai palautettu laina, josta peritään myöhästymismaksu
 • palautuspyyntö, lasku ja perintä
 • noutamaton varaus
 • seutuvaraus (aineisto kuljetetaan toisesta PIKI-kunnasta)
 • kaukolainaus (aineisto tilataan muualta kuin PIKI-kirjastoista)
 • kirjaston vahingoittunut, kadonnut tai palauttamaton aineisto sekä muu omaisuus
 • uusi kirjastokortti kadonneen tai vahingoittuneen tilalle

Lainaaja voi saada sähköpostiinsa ilmoituksen lainan lähestyvästä eräpäivästä. Eräpäivämuistutus on lisäpalvelu, joka helpottaa asiakkaan lainojen hallintaa, mutta ei vapauta myöhästymismaksuista, vaikka asiakas ei ole saanut ilmoitusta. Maksut peritään myös siinä tapauksessa, ettei lainojen uusiminen ole onnistunut teknisen häiriön takia.

Asiakkaan on korvattava vahingoittunut aineisto vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. Kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi osaa aineistosta kuten elokuvia, kuunnelmia ja tietokoneohjelmia ei voi korvata vastaavalla tallenteella.

Maksuja voi maksaa kaikkiin PIKI-kirjastoihin. Osalla kunnista on käytössä verkkomaksaminen, jota voi käyttää kirjautumalla PIKI-verkkokirjastoon. Maksettuja maksuja ei palauteta asiakkaalle.

Kirjaston maksut ovat perittävissä ilman tuomiota tai päätöstä.

Kirjaston lainauskielto

Ellei asiakas palauta lainojaan tai maksa maksujaan, hän menettää lainausoikeutensa kaikissa PIKI-kirjastoissa kunnes aineisto on palautettu tai korvattu ja kertyneet maksut maksettu. Lainausoikeuden menettää maksujen ylittäessä määritellyn euromääräisen rajan.

Lainauskiellossa oleva asiakas voi käydä kirjastossa sekä käyttää kirjastojen kokoelmia ja laitteita.

Kirjaston käyttökielto

Yleinen kirjasto on järjestyslain mukainen yleinen paikka. Kirjaston toiminnan häiritsemiseen ja turvallisuuden vaarantamiseen sovelletaan järjestyslakia. Jos kirjaston käyttäjä toistuvasti ja merkittävästi aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle, käyttäytyy häiritsevästi tai uhkaavasti, vaarantaa turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta, hänet voidaan määrätä enintään 30 päiväksi kirjastokohtaiseen käyttökieltoon. Ennen käyttökiellon antamista kunnan on kuultava asianomaista henkilöä.

Käyttökiellosta tehdään hallintopäätös, johon käyttökiellon saanut voi vaatia kuntalain mukaista oikaisua. Kirjaston käyttökiellosta päättää jokaisessa PIKI-kunnassa se viranomainen, jolle se on kunnassa määrätty. Käyttökiellossa oleva asiakas ei voi käydä kirjastossa, johon hänelle on annettu käyttökielto.

Muuta

PIKI-käyttösääntöjen lisäksi kirjastoilla voi olla omia kirjastokohtaisia sääntöjä ja ohjeita. Käyttösäännöt ovat voimassa PIKI-kirjastoihin liittyneissä kirjastoissa.

PIKI-kirjaston johtava viranhaltija tai toiminnasta vastaava lautakunta on hyväksynyt nämä käyttösäännöt ja ne ovat voimassa 1.1.2018 lähtien toistaiseksi.

Katso myös

Kirjastojen maksut

PIKI-kirjastojen tietosuojaseloste Tampereen kaupungin tietosuoja-sivulla.

Verkkokirjaston Tietosuoja-sivu

Tulostettavat

Käyttösäännöt (pdf)
Selkokieliset käyttösäännöt (pdf)
Guidelines (pdf)

(päivitetty 22.8.2018)

Selkokielinen

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt

Tervetuloa PIKI-kirjastojen asiakkaaksi.

PIKI on lyhenne sanoista Pirkanmaan kirjastot.
PIKI-kirjastoihin kuuluvat Tampere
ja lähikunnat, yhteensä 22 kuntaa.

PIKI-kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä
ja verkkokirjasto sekä myös yhteinen kirjastokortti.
Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia PIKI-kirjastoja
ja kirjastojen käyttäjiä.

Käyttösäännöillä edistetään kirjastojen viihtyisyyttä,
järjestystä ja turvallisuutta.

Kirjasto on avoin kaikille

PIKI-kirjastojen aineistoja, palveluita
ja yleisötiloja voivat käyttää kaikki,
jotka noudattavat näitä käyttösääntöjä.
Aineistot tarkoittavat esimerkiksi kirjoja,
lehtiä, musiikkia, elokuvia, pelejä ja äänikirjoja.
Kirjaston tiloissa täytyy käyttäytyä asiallisesti,
ja kirjaston omaisuutta täytyy käsitellä hyvin.

Kirjastossa käyminen, aineistojen lainaaminen
ja tietokoneiden käyttö on maksutonta.
Lisäksi henkilökunta neuvoo ja ohjaa
asiakkaita ilmaiseksi.

Kirjastolla on oikeus tallentaa
asiakkaan henkilötunnus rekisteriinsä.
Sinulla on oikeus tarkistaa tiedot,
jotka on tallennettu kirjaston rekisteriin.
Voit myös vaatia tiedon korjaamista,
jos rekisterissä on virheellisiä tietoja.
Tallennetut tiedot ovat luottamuksellisia.

Rekisterin tietosuojaseloste on nähtävissä
kirjastoissa ja PIKI-verkkokirjastossa.

Näin saat kirjastokortin ja tunnusluvun

Kirjastokortti

Tarvitset kirjastokortin,
kun lainaat aineistoa,
uusit lainoja ja varaat aineistoa.
Voit käyttää samaa korttia
kaikissa PIKI-kirjastoissa.
Voit saada kirjastokortin,
jos sinulla on osoite Suomessa.

Saat kirjastokortin ja tunnusluvun
mistä tahansa PIKI-kirjastosta.
Ota mukaasi henkilötodistus,
jossa on henkilötunnus ja valokuva.
Jos sinulla ei ole suomalaista
henkilötunnusta, kirjastokortti
on voimassa vuoden kerrallaan.

Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen.
Sen jälkeen annettu kortti on maksullinen.

Lapsella voi olla oma kirjastokortti.
Alle 15-vuotias lapsi
saa kortin huoltajan luvalla.
Huoltaja allekirjoittaa hakulomakkeen
ja on vastuussa lapsen lainoista
ja maksuista.

Myös asiakasyhteisö eli esimerkiksi
päiväkoti tai koulu voi saada kirjastokortin.
Korttia varten tarvitaan täysi-ikäinen
vastuuhenkilö.

Kirjastokortti on henkilökohtainen.
Älä anna kenenkään muun käyttää sitä,
sillä sinä olet vastuussa aineistosta,
joka on lainattu sinun kortillasi.

Jos kirjastokorttisi katoaa,
ilmoita siitä heti kirjastoon.
Sen jälkeen et ole enää vastuussa,
jos joku käyttää kadonnutta korttiasi.
Ilmoita kirjastoon myös,
jos nimesi tai osoitteesi muuttuu.

Kirjastokortin omistaja tai
hänen huoltajansa on vastuussa
aineistosta, joka on lainattu kortilla.
Kortin omistaja vastaa myös
siihen liittyvistä maksuista.
Jos alle 15-vuotias henkilö joutuu
lainauskieltoon, myös huoltaja
menettää lainausoikeutensa.

Tunnusluvun käyttäminen

Saat kirjastokorttiin oman
tunnusluvun eli PIN-koodin.
Tarvitset tunnuslukua esimerkiksi, kun

 • käytät PIKI-verkkokirjastoa
 • käytät lainausautomaattia tai tietokonetta kirjastossa
 • varaat tietokoneen käyttöösi etukäteen
 • lainaat e-kirjoja verkossa
 • käytät omatoimikirjastoa.

Verkkokirjasto toimii osoitteessa
www.piki.verkkokirjasto.fi

Kirjaudut verkkokirjastoon
kirjastokortin numerolla ja tunnusluvulla.
Verkkokirjastossa voit
esimerkiksi katsoa omia lainojasi,
uusia lainojasi ja tehdä varauksia.
Verkkokirjastossa voit myös muuttaa
omia osoitetietojasi.

Omatoimikirjastossa voit käydä
normaalien aukioloaikojen ulkopuolella.
Omatoimiaikana paikalla ei ole henkilökuntaa.
Pääset sisään kirjastoon kortilla ja tunnusluvulla.

Lainaaminen ja palauttaminen

Lainaamiseen tarvitset kirjastokortin.
Kun lainaat kirjaston automaatilla,
tarvitset myös tunnusluvun.

Aineistojen lainaamiseen
on joitakin rajoituksia.
Elokuvien ja digitaalisten pelien
lainaamisessa kirjastot noudattavat
ikärajoja, jotka perustuvat lakiin.
Kirjasto ei ole korvausvelvollinen,
jos lainaat kirjastosta elokuvan
tai pelin, joka vahingoittaa laitteitasi.

Laina-aika ja eräpäivä

Laina-ajat vaihtelevat,
laina-aika voi olla 1–28 vuorokautta.
Yleisimmät laina-ajat ovat 2 tai 4 viikkoa.
Joskus laina-aika on lyhyempi.

Kun lainaat aineistoa, saat kuitin.
Kuitissa lukee aineiston eräpäivä
eli viimeinen palautuspäivä.
Laina-aika päättyy eräpäivänä,
kun kirjaston aukioloaika päättyy.
Jos palautat lainasi sen jälkeen,
sinun täytyy maksaa myöhästymismaksu.

Jos haluat, voit saada sähköpostiisi
ilmoituksen, kun eräpäivä lähestyy.
Ilmoitus auttaa muistamaan eräpäivän
ja palauttamaan lainat ajoissa.
Jos et jostain syystä saa ilmoitusta,
olet silloinkin itse vastuussa siitä,
että palautat lainat ajoissa.

Maksut peritään myös siinä tapauksessa,
että lainojen uusiminen ei ole onnistunut
teknisen häiriön takia.

Uusiminen ja varaaminen

Jos haluat saada lisää laina-aikaa,
voit uusia lainasi kirjastossa tai verkossa.
Voit uusia lainan myös puhelimitse.
Lainan voi uusia viisi kertaa,
jos kukaan muu ei ole varannut aineistoa.

Jos haluat uusia lainasi,
tee se viimeistään eräpäivänä
ennen kuin kirjasto sulkeutuu.
Jos uusit lainasi verkossa, tee se
viimeistään eräpäivänä ennen kello 24.
Muuten joudut maksamaan
myöhästymismaksun.

Voit varata aineistoa,
jota ei ole paikalla kirjastossa.
Voit tehdä varauksen
kirjastossa tai verkossa.
Varaaminen on ilmaista.

Voit varata myös aineistoa,
jota ei ole oman kotikuntasi kirjastossa.
Tällainen varaus on maksullinen.

Saat ilmoituksen, kun varaamasi aineisto
on tullut kirjastoon ja voit noutaa sen.
Muista noutaa varaus ajoissa,
muuten kirjasto perii sinulta maksun.

Lainan palauttaminen

Voit palauttaa lainat
mihin tahansa PIKI-kirjastoon.
Jos palautat lainasi eräpäivän jälkeen,
sinun pitää maksaa myöhästymismaksu.

Kirjastossa voi olla palautusluukku,
johon lainat voi palauttaa silloin,
kun kirjasto on kiinni.
Palautusluukkuun voi palauttaa
lainoja omalla vastuulla.
Ota huomioon, että palautusluukkuun
tullut aineisto käsitellään kirjastossa
seuraavana aukiolopäivänä.

Maksut ja kiellot

Voit maksaa maksuja kaikkiin PIKI-kirjastoihin.
Joissain kunnissa voit maksaa lisäksi verkossa.
Maksujen määrät on kerrottu liitteessä.

Myöhästymismaksut ja aineiston korvaaminen

Myöhästymismaksu
Jos palautat lainasi eräpäivän jälkeen,
sinun täytyy maksaa myöhästymismaksu.
Maksu peritään myös,
jos uusit lainasi eräpäivän jälkeen.
Myöhästymismaksua kertyy jokaiselta päivältä
enimmäismäärään saakka.
Kirjasto ei peri myöhästymismaksuja
lasten ja nuorten aineistosta
eikä kotipalvelun asiakkailta.

Palautuspyyntö
Jos lainasi ovat myöhässä,
kirjasto lähettää sinulle palautuspyynnön.
Kirjasto lähettää yhteensä
kolme palautuspyyntöä.
Ne lähetetään 1 viikon, 3 viikon
ja 5 viikon kuluttua eräpäivästä.
Jos aineisto on varattu,
palautuspyyntö lähetetään
kuitenkin heti eräpäivän jälkeen.

Myöhässä palautetuista lainoista
peritään myöhästymismaksu.

Lasku ja aineiston korvaaminen
Jos lainasi on myöhässä 60 vuorokautta,
kirjasto lähettää sinulle laskun.

 • Jos aineisto on tallella, palauta se kirjastoon ja maksa kertyneet maksut.
 • Jos aineisto on kadonnut tai vahingoittunut, sinun täytyy korvata se.

Voit korvata aineiston vastaavalla
aineistolla tai maksamalla laskun,
jonka kirjasto on lähettänyt.
Jotkut aineistot voi korvata
vain maksamalla laskun.
Tällaisia ovat esimerkiksi elokuvat,
kuunnelmat ja tietokoneohjelmat.

Perintä
Jos et palauta tai korvaa
lainaamaasi aineistoa,
kirjasto siirtää laskun
perimisen perintätoimistolle.
Tällöin joudut laskun lisäksi
maksamaan perintäkulut
ja viivästyskoron.

Muut maksut

Noutamaton varaus
Jos et nouda varaamaasi aineistoa,
kirjasto perii sinulta maksun. 

Seutuvaraus
Jos haluat saada aineistoa,
jota ei ole oman kotikuntasi kirjastossa,
voit tehdä seutuvarauksen.
Silloin kirjasto tilaa aineiston
toisesta PIKI-kunnasta.
Seutuvaraus on maksullinen.

Kaukolainaus
Sinulle voidaan tilata aineistoa
myös muualta Suomesta tai ulkomailta.
Kaukolainaus on maksullista.

Kirjastokortin uusiminen
Uusi kirjastokortti on maksullinen,
jos vanha korttisi on kadonnut
tai vahingoittunut ja haluat uuden kortin.

Lainauskielto

Joudut lainauskieltoon
eli menetät oikeuden lainata aineistoa

 • jos et palauta lainojasi
 • jos et maksa maksujasi.

Lainauskiellon raja on 15 euroa.
Jos sinulle on kertynyt maksuja
kirjastolle yli 15 euroa,
et saa enää lainata uutta aineistoa.

Jos alle 15-vuotias lapsi joutuu
lainauskieltoon, myös huoltaja
joutuu lainauskieltoon.
Huoltaja on vastuussa
lapsen lainoista ja maksuista.

Lainauskielto on voimassa
kaikissa PIKI-kirjastoissa.
Voit kuitenkin käydä kirjastossa
ja käyttää kirjaston tietokoneita.

Saat lainausoikeuden takaisin,
kun palautat lainasi
tai maksat kertyneet maksut.

Kirjaston käyttökielto

Käyttökielto tarkoittaa,
että menetät oikeuden käyttää kirjastoa.  
Asiakas voi saada käyttökiellon
kirjastoon, jos hän toistuvasti

 • häiritsee kirjaston toimintaa tai muita asiakkaita
 • vaarantaa kirjaston turvallisuuden
 • vahingoittaa kirjaston omaisuutta.

Ennen kuin kirjasto määrää käyttökiellon,
se kuulee myös asiakkaan mielipidettä
asiasta.

Käyttökielto kestää enintään 30 päivää.
Sen aikana asiakas ei voi käydä kirjastossa,
johon hänellä on käyttökielto.
Hän saa kuitenkin käydä muissa kirjastoissa.

Katso myös

Kirjastojen maksut

PIKI-kirjastojen tietosuojaseloste

Rekisterin tietosuojaseloste (pdf)

(päivitetty 25.5.2018)