Kaukopalvelu

Kaukopalvelu asiakkaille

Mikä on kaukolaina?

Jos julkaisua ei löydy PIKI-kirjastoista, aineisto voidaan tilata asiakkaalle muualta kaukolainana.

Mitä voi tilata?

Jos pyydettävä aineisto on saatavilla PIKI-kirjastojen kokoelmissa, aineisto tilataan asiakkaalle ensisijaisesti seutulainana.

Voit saada kaukolainaksi useimpia kirjaston aineistoja. Kaukolainaksi ei saa kuitenkaan e-kirjoja tai e-lehtiä. Ulkomailta ei tilata av-aineistoa.

Kuka voi tilata?

Kaukolainatilauksen voi tehdä henkilö, jolla on PIKI-kirjastokortti ja lainausoikeus.

Kuinka tilaus tehdään?

Kaukolainatilauksen voi jättää henkilökohtaisesti kirjastoon tai tehdä sen kaukopalvelulomakkeella.

Mitä tilaus maksaa?

PIKI-kirjastoissa asiakkailta perittävät kaukopalvelun tilausmaksut ovat:

4 € + lähettävän kirjaston perimät maksut
5 €  + sisältää lähettävän kirjaston perimät maksut: Valkeakoski

Pohjoismaihin suuntautuva kaukopalvelutilaus kaikissa kirjastoissa:  kirjaston perimän tilausmaksun lisäksi 10 €/tilattu aineisto.

Monikielisestä kirjastosta Helsingistä tilattavasta aineistosta ei peritä maksuja.

Jäljenteet

Kaukopalveluna pyydetyistä jäljenteistä peritään kirjastokohtainen tilausmaksu sekä lähettävän kirjaston perimät maksut.

Mikroaineisto

Kaukopalveluna pyydetystä mikroaineistosta peritään kirjaston tilausmaksu/yksi arkisto tai yksi kirjasto sekä lähettävän kirjaston perimät maksut: Maksut ovat nide- ja äänitekohtaisia ja ne peritään myös lukusalikäyttöön tulevasta aineistosta.

Kaukopalvelutilaus maksetaan

Kaukopalvelutilauksen tehdessään asiakas sitoutuu maksamaan kaikki lainasta aiheutuvat kulut, jotka lähettävä kirjasto perii. Maksut maksetaan lainaa noudettaessa.

Noutamatta jätetyistä kaukolainoista aiheutuneet maksut lisätään asiakkaan maksutietoihin.

Kaukopalvelulainoja koskevat samat toimenpiteet ja maksut kuin muitakin PIKI-kirjastoista lainattuja lainoja.

Kuinka nopeasti laina tulee?

Kaukolainaksi tilattu aineisto saapuu keskimäärin viikossa, mutta kysytyn aineiston saamiseen voi kulua jopa kuukausia.

Voiko kaukolainan uusia?

Laina-ajan jatkamista voi tiedustella tilauksen hoitaneesta kirjastosta.

Kaukopalvelu kirjastoille

Tampereen kaupunginkirjasto lähettää aineistoaan kaukolainaksi muille kirjastoille Suomessa maksutta. Muut PIKI-kirjastot lähettävät aineistoaan harkintansa mukaan kaukolainaksi kirjastoille.
PIKI-kirjastot eivät peri lähettämistään kaukolainoista maksuja paitsi Lempäälän ja Virtain kirjastot, jotka veloittavat Pirkanmaan ulkopuolisilta kirjastoilta 10 € /kaukolaina

Kirjastot, joilla ei ole PIKI-korttia

voivat tehdä kaukolainatilauksen PIKI-verkkokirjastojen yhteisellä kaukopalvelulomakkeella. PIKI-kirjastoihin voi ottaa yhteyttä myös sähköpostilla tai puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät Kirjastot -sivulta.

Kirjasto, jolla on PIKIn kirjastokortti

Kaukopalveluvaraukseen, joka tehdään Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmiin, valitaan noutopaikaksi Tampereen kaupunginkirjaston kaukopalvelu. Muista PIKI-kirjastoista tehtäviin verkkovarauksiin laitetaan noutopaikaksi se kirjasto, josta kaukopalvelua pyydetään.

(31.12.2018)