Ajankohtaista

angle-left Varauskyselyn tuloksia

Huhtikuussa 2019 olleen varauskyselyn alustavia tuloksia. Kysely varauksista on osa opinnäytetyötä, jonka PIKI-kirjastoille tekee opiskelija Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille.

Vastaajat

Reilun kuukauden aikana kyselyyn tuli yhteensä 671 vastausta, näistä paperisia 119. Vastaajista yli 60 % oli Tampereelta, ja toiseksi eniten vastauksia tuli Lempäälästä.

97.11 % vastaajista kertoo tekevänsä varauksia Pirkanmaan kirjastoista.

Ikäryhmästä 31 - 40-vuotiaat tuli eniten vastauksia (22,46 %), ja kaikista vastaajista yli 83 % (474 kappaletta) oli naisia. Seuraavaksi suurin ikäryhmä oli 41 - 50 vuotiaat (22,28 %).  Vastaajista yli 24 % oli työntekijöitä ja eläkeläisiä 18,45 %.

Varaaminen verkkokirjastossa

Vastanneista 95,45 % teki varauksensa verkkokirjastossa ja 14,76 % kirjaston asiakaspalvelussa. Varaaminen verkkokirjastossa oli enemmistön (70,22 %) mielestä helppoa ja vain 1,65 % piti sitä vaikeana. Helppouden syyksi mainittiin varaamisen yksinkertaisuus ja verkkokirjastossa olevat hyvät ohjeet. Muuta palautetta oli, että sivut ovat selkeät ja varausten tekeminen ja sivujen käyttö ovat nopeaa.

Enemmistön mielestä myös lehtien varaaminen verkkokirjastossa on helppoa (43,75 %). Vaikeaksi sen koki vain 11,61 %. He ilmoittivat, että lehtien ja oikean numeron löytäminen aineistosta on vaikeaa. Moni ilmoitti, ettei ole koskaan varannut lehtiä tai ettei ole ollut tietoinen siitä, että niitäkin pystyy varaamaan.

Verkkokirjaston listat (esim. Varatuimmat ja Viimeksi varatut) vaikutti varausten tekemiseen 37,09 % vastanneista. Henkilökunnan kirjoittamat suositteluvinkit vaikuttivat 43,12 % vastaajan varauksien tekoon.

50,73 % vastaajista sanoi käyttävänsä verkkokirjastossa olevaa uutuusvahtia. Yli 26 % vastaajista ilmoitti, etteivät he tiedä, mikä uutuusvahti on.

Eniten palautetta tuli siitä, että asiakkaat kokivat vaikeaksi sopivien hakusanojen keksimisen etsiessään aineistoa.

Hankalaksi koettiin myös, että noutopaikka tulee valita joka kerta uudestaan.  Moni ehdottikin, että sivustolle saisi tallennettua oman noutopaikan niin, ettei sitä tarvitsisi joka kerta valita uudestaan. Hankalana koettiin myös se, että varaustiedot ilmestyvät sivun yläreunaan. Matkapuhelimella joutuu myös selaamaan sivua ylös, jotta voi valita noutopaikan.

Varaukset

Siinä tekeekö asiakas varauksen teokseen, jota löytyy oman kirjaston tai toisen kirjaston hyllystä ei ollut suurta eroa ja enemmistö tekeekin varauksia teoksiin, vaikka ne olisivatkin hyllystä haettavissa.

127 vastaajaa ilmoitti tekevänsä kuukaudessa keskimäärin kaksi varausta ja 126 tekee keskimäärin yhden varauksen kuukaudessa. 7 % vastaajista ilmoitti tekevänsä kymmenen tai yli 10 varausta kuukaudessa.

Vastaajista 67 % ilmoitti, että he tekevät enemmän varauksia nyt kun ne ovat ilmaisia. Vain 4,19 % vastaajista ilmoitti, etteivät he tienneet, että varaukset ovat ilmaisia.

Yli 55 % vastaajista tekee seutuvarauksia. Yleisin syy seutuvarauksen tekemiseen oli, että aineisto tarvitaan nopeasti, esimerkiksi opiskeluun, sekä lyhyemmät varausjonot. Osa ilmoitti myös tekevänsä seutuvarauksia, koska aineistoa ei ole muuten saatavilla. Syitä sille, että seutuvarauksia ei tehdä on, että se maksaa ja koska omasta kirjastosta löytyy aineistoa.

Vastaajista melkein kaikki (93,87 %) tekee varauksen teokseen, vaikka siihen olisi jo varauksia. Teosta ei myöskään lähdetä hakemaan sen kirjaston hyllystä, jossa sitä olisi saatavilla, vaan siihen tehdään varaus (70,53 % vastaajista tekee varauksen eikä hae sitä itse toisesta kirjastosta).

Suurin osa vastaajista, 52,72 %, vastasi, etteivät he ole tehneet e-kirjoihin varauksia Ellibs-palvelussa. 25,04 % vastaajista kertoi, etteivät he joko tiedä tai käytä kyseistä e-kirjapalvelua.

85 % vastaajista sanoivat, etteivät he ole varanneet kirjastosta lautapelejä, soittimia tai liikuntavälineitä. 10 % vastaajista on varannut lautapelejä.

Avoin palaute

Avoin palaute oli positiivista ja kiittelevää. PIKI-kirjastoja, verkkokirjastoa sekä varausten maksuttomuutta kiiteltiin kovasti. Vastaajista muutama ilmoitti, että varausmaksun poistuminen on lisännyt heidän lukemistaan ja kirjaston käyttöä.

Avoimessa palautteessa toivottiin seutuvarauksia ilmaiseksi, osa perusteli tätä sillä, ettei kirjastopalveluita voida sanoa maksuttomiksi, jos seutuvaraukset ovat maksullisia.

Toiveita tuli myös siitä, että varauskäytännöistä tiedotettaisiin enemmän. Esimerkiksi siis siitä, että voi varata teoksen, joka on hyllyssä sekä siitä, että varaukset ovat nyt maksuttomia ja muista muutoksista.

Monet myös kertoivat, että pitävät siitä, kun saavat kotona rauhassa selata aineistoa verkkokirjastossa ja sitten tehdä varauksia niihin teoksiin, jotka kiinnostavat. Myös sitä, että varauksen alkamisajankohtaa pystyy itse säätämään, sai kiitosta.